Telefon

+48 796 634 443

Email

sz.budnik@o2.pl

Godziny otwarcia

pon. - pt.: 8:00 - 18:30

Metoda fizjoterapeutyczna FDM (Fascial Distortion Model) to innowacyjne podejście terapeutyczne, które skupia się na diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń tkanek miękkich, zwłaszcza powięzi. Metoda FDM została opracowana przez amerykańskiego lekarza i osteopatę, dr. Stephena Typaldosa, i znajduje zastosowanie w dziedzinie fizjoterapii. W tym artykule przyjrzymy się bliżej metody FDM, jej podstawom teoretycznym, technikom manipulacyjnym oraz obszarom zastosowania. Przeczytaj, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Koryguj wady postawy dzięki fizjoterapii

Podstawy teoretyczne metody FDM

Metoda FDM opiera się na założeniu, że powięź (tkanka łączna) pełni kluczową rolę w powstawaniu bólu i dysfunkcji układu mięśniowo-szkieletowego. Powięź otacza mięśnie, narządy i struktury anatomiczne, tworząc jednolitą sieć. Zgodnie z metodą, zaburzenia powięziowe mogą prowadzić do zmian w strukturze i funkcji ciała, wywołując ból i ograniczenia ruchowe.

W metodzie wyróżnia się sześć głównych kategorii zaburzeń powięziowych, zwanych „zniekształceniami powięziowymi”:

 1. Triggerband (pas aktywacji) – obszar przewlekłego napięcia powięziowego
 2. Continuum Distortion (zniekształcenie kontinuum) – asymetria powięziowa na skutek urazu lub przeciążenia
 3. Cylinder (walec) – skrócenie powięziowego cylindra mięśniowego
 4. Herniation (wypadnięcie) – wypukłość lub wypadnięcie powięziowej struktury
 5. Folding (zagięcie) – zagięcie powięziowego fragmentu
 6. Cylinder-Torus (walec-torus) – kombinacja skrócenia i wypukłości powięziowej struktury

Techniki manipulacyjne w metodzie FDM

Metoda FDM obejmuje różne techniki manipulacyjne, których celem jest przywrócenie prawidłowej struktury i funkcji powięziowych tkanek. W zależności od zidentyfikowanego zniekształcenia powięziowego, terapeuta może stosować techniki, takie jak:

 1. Compression (kompresja) – naciskanie na obszar zniekształcenia w celu redukcji napięcia powięziowego.
 2. Distraction (odciąganie) – oddzielanie powięziowych struktur w celu przywrócenia prawidłowego ułożenia.
 3. Twisting (skręcanie) – manipulacje polegające na delikatnym skręcaniu powięziowych struktur w celu zmniejszenia skrócenia lub wypukłości.
 4. Shearing (rozdzieranie) – rozdzieranie powięziowego zniekształcenia, które umożliwia uwolnienie napięcia i przywrócenie równowagi.

Obszary zastosowania metody FDM i przebieg terapii

Metoda FDM znalazła zastosowanie w wielu obszarach fizjoterapii. Jest wykorzystywana w leczeniu różnych schorzeń i urazów, takich jak:

 • Bóle kręgosłupa, w tym ból szyi, pleców i krzyża.
 • Rehabilitacja po urazach, takich jak skręcenia, zwichnięcia, skręcenie stawów i złamania.
 • Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, w tym zespół cieśni nadgarstka, zapalenie ścięgien i stawów.
 • Leczenie przewlekłych stanów zapalnych, takich jak zapalenie ścięgien, zapalenie kaletki maziowej i zapalenie stawów.

Terapia zazwyczaj składa się z kilku sesji terapeutycznych. Pierwszy etap obejmuje dokładną ocenę pacjenta, diagnozę zniekształceń powięziowych oraz ustalenie indywidualnego planu leczenia. Sesje terapeutyczne mogą obejmować różne techniki manipulacyjne FDM, dostosowane do potrzeb pacjenta i zidentyfikowanych zniekształceń. Częstotliwość i długość terapii są uzależnione od stopnia dysfunkcji i reakcji pacjenta na terapię.

Metoda FDM jest stosunkowo nową techniką fizjoterapeutyczną, dlatego dostępna jest ograniczona liczba badań naukowych dotyczących jej skuteczności. Jednak opinie pacjentów i specjalistów sugerują, że może przynieść korzyści w redukcji bólu, poprawie zakresu ruchu i przywracaniu funkcji.

Wnioski

Metoda fizjoterapeutyczna FDM stanowi nowe podejście do diagnozowania i leczenia zaburzeń powięziowych. Opiera się na identyfikacji zniekształceń powięziowych i stosowaniu technik manipulacyjnych w celu przywrócenia równowagi i funkcji tkanek miękkich. Metoda FDM ma szerokie zastosowanie w leczeniu różnych schorzeń i urazów, a jej skuteczność jest badana i oceniana. Warto skonsultować się z fizjoterapeutą specjalizującym się w metodzie FDM, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje i ocenę indywidualnego przypadku.

Etykiety:

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *