Telefon

+48 796 634 443

Email

sz.budnik@o2.pl

Godziny otwarcia

pon. - pt.: 8:00 - 18:30

Rehabilitacja Poznań to zespół interwencji, które są potrzebne, w momencie gdy ktoś doświadcza ograniczeń w swoim codziennym funkcjonowaniu. Mam na myśli problem z poruszaniem się, mową, komunikacją, relacjami społecznymi, itp. Ograniczenia te mogą wynikać ze starzenia się lub stanu zdrowia, w tym chorób przewlekłych lub zaburzeń, urazów. Rehabilitacja to wyspecjalizowana dziedzina fizjoterapii narządu ruchu, która pomaga pacjentom w powrocie do normalnego funkcjonowania po urazie lub operacji oraz powrocie do normalnej, codziennej aktywności lub uprawiania sportu. Rehabilitacja może obejmować, np.:

  • interwencje mające na celu zwiększenie aktywności fizycznej osoby z zaburzeniami,
  • interwencje poprawiające bezpieczeństwo i samodzielność w domu oraz zmniejszające ryzyko upadków osoby starszej,
  • wczesna interwencja mająca na celu zajęcie się wynikami rozwojowymi dziecka z np. mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • ćwiczenia przywracające przekwalifikowanie kończyny górnej w celu przywrócenia koordynacji, sprawności i ruchu chorej kończyny,
  • interwencje wspierające codzienne czynności i dostęp do społeczeństwa dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Warto podkreślić, że są to jedynie przykładowe działania rehabilitacyjne. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej na temat tego, jakie mogą być korzyści z przeprowadzania rehabilitacji przez fizjoterapeutę. 

Przeczytaj również: Fizjoterapia stomatologiczna – skrzyżowanie nauk

Rehabilitacja a fizjoterapia 

Rehabilitacja i fizjoterapia to pojęcia, które bardzo często w powszechnym użyciu stosuje się zamiennie. Jednakże czy słusznie? Nie do końca. Ze względu na to, że nie opisują one tych samych działań. 

Dla przykładu, jeśli pacjent przeszedł skomplikowaną operację, która była koniecznością po urazie kręgosłupa w wyniku, np. wypadku samochodowego – będzie wymagał konkretnych zabiegów fizjoterapeutycznych, ale także zajęć, np. z psychologiem, które będą już elementem rehabilitacji po wypadku. Rehabilitacja jest zatem pojęciem znacznie szerszym niż fizjoterapia. Fizjoterapia Poznań będzie odpowiedzialna za powrót do zdrowia fizycznego poprzez konkretne zabiegi i ćwiczenia. Natomiast rehabilitacja do dobrostanu ogólnego i powrotu do pełni funkcjonowania psychicznego, emocjonalnego oraz społecznego. 

Odpowiadając więc na pytanie, co to jest rehabilitacja, można powiedzieć, że jest to kompleksowe postępowanie. Jego celem jest przywrócenie pacjenta do ponownego lub lepszego funkcjonowania w życiu i społeczeństwie. Fizjoterapia jest więc tylko jednym z elementów rehabilitacji odpowiedzialnym za sprawność fizyczną. 

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *