Telefon

+48 796 634 443

Email

sz.budnik@o2.pl

Godziny otwarcia

pon. - pt.: 8:00 - 18:30

Stwardnienie rozsiane (SM) to przewlekła i postępująca choroba ośrodkowego układu nerwowego (OUN). W przebiegu choroby dochodzi do uszkodzenia mieliny, czyli ochronnej osłonki otaczającej neurony. W wyniku tego uszkodzenia zaburzone jest przekazywanie impulsów nerwowych, co może prowadzić do różnych objawów neurologicznych.

Stwardnienie rozsiane – przyczyny

Przyczyny stwardnienia rozsianego nie są w pełni poznane. Przypuszcza się, że choroba ma podłoże autoimmunologiczne, czyli układ odpornościowy organizmu atakuje własne komórki. W wyniku tego dochodzi do uszkodzenia mieliny, która chroni neurony przed uszkodzeniami.

Objawy stwardnienia rozsianego

Objawy stwardnienia rozsianego są bardzo zróżnicowane i mogą różnić się u poszczególnych pacjentów. Najczęściej występujące objawy to:

  • zaburzenia widzenia, takie jak mroczki, podwójne widzenie, utrata widzenia w jednym oku
  • zaburzenia czucia, takie jak drętwienie, mrowienie, uczucie pieczenia
  • zaburzenia ruchu, takie jak osłabienie mięśni, drżenie, problemy z koordynacją
  • zaburzenia równowagi i koordynacji ruchowej
  • zaburzenia mowy i połykania
  • zaburzenia funkcji poznawczych, takie jak problemy z pamięcią, koncentracją, podejmowaniem decyzji

Stwardnienie rozsiane – przebieg

Stwardnienie rozsiane może przebiegać w różny sposób. Najczęściej występuje postać relapsowo-remitująca (RRMS), w której występują okresy zaostrzeń choroby (relapsów) przeplatane okresami remisji. W przebiegu RRMS objawy mogą nawracać w różnych odstępach czasu i mieć różną intensywność.

Jednakże, w niektórych przypadkach stwardnienie rozsiane może przebiegać w sposób postępujący (SPMS). W tej postaci choroby objawy pogarszają się stopniowo, a remisje są coraz rzadsze.

Leczenie stwardnienia rozsianego

Nie istnieje obecnie skuteczny lek na stwardnienie rozsiane. Leczenie ma na celu spowolnienie rozwoju choroby i złagodzenie objawów. W leczeniu stwardnienia rozsianego stosuje się leki immunosupresyjne, które mają na celu zmniejszenie aktywności układu odpornościowego. Leki te mogą być przyjmowane doustnie lub w postaci wstrzyknięć. W leczeniu stwardnienia rozsianego stosuje się również leki modulujące układ odpornościowy, które mają na celu ochronę mieliny przed uszkodzeniem.

Oprócz leczenia farmakologicznego, w leczeniu stwardnienia rozsianego ważne jest również zastosowanie fizjoterapii i rehabilitacji. Fizjoterapia Poznań pomaga w poprawie sprawności fizycznej i zmniejszeniu dolegliwości bólowych. Rehabilitacja Poznań pomaga w nauce nowych umiejętności i przystosowaniu się do niepełnosprawności.

Fizjoterapia i rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym

Fizjoterapia i rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym mają na celu:

  • poprawę sprawności fizycznej
  • zmniejszenie dolegliwości bólowych
  • poprawę jakości życia
  • zapobieganie powikłaniom

Jeśli chodzi o fizjoterapię, to obejmuje ona ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia wzmacniające, ćwiczenia równoważne, ćwiczenia oddechowe i ćwiczenia relaksacyjne.

Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym obejmuje naukę nowych umiejętności, takich jak chodzenie z kulami, jazda na wózku inwalidzkim, poruszanie się po schodach, samodzielne zaspokajanie potrzeb fizjologicznych.

Podsumowanie

Stwardnienie rozsiane to przewlekła i postępująca choroba, która może mieć znaczący wpływ na życie pacjenta. W leczeniu stwardnienia rozsianego stosuje się leki immunosupresyjne, leki modulujące układ odpornościowy, fizjoterapię i rehabilitację.